Diskusia - Tvoríme budúcnosť s úctou k minulosti


Diskutovali sme o výnimočnosti projektu, prínosoch pre centrum mesta a plánovanej výstavbe s budúcimi susedmi nového obytného bloku Elektrárne. Stretnutie sa uskutočnilo 8. augusta v kaviarni Považskej galérie umenia, hlavným hosťom bol architekt projektu Ing. arch. Dušan Fischer, v organizačnom tíme projektový manažment - Ing. Matej Kováč, Ing. Tibor Kéry, Ing. Maroš Albetinský a konateľ spoločnosti Ing. Slavomír Bodis.


Späť na zoznam